ΟΑΣΠΕ

Οργανισμός Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδας

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των αθλητικών συλλόγων, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και τον επαγγελματικό τομέα.

Κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου και των τμημάτων υποδομής, σεβόμενος τα πρότυπα πιστοποίησης κι έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ποιότητα και την αξιοπιστία.
Με δεδομένη τη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σε πανελλήνιο επίπεδο, ο ΟΑΣΠΕ έχει αναπτύξει μία νέα, ενιαία και ομοιόμορφη δομή, συνεχίζοντας να βελτιώνει τις υπηρεσίες του και να εξελίσσει κάθε τομέα.

Στο πλαίσιο των δράσεών του, έχει διοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις, τουρνουά και πρωταθλήματα παιδικού ποδοσφαίρου. Εχει δημιουργήσει και οργανώσει Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, συνέβαλε τα μέγιστα στην προβολή των Ακαδημιών,

Παρακάτω αναφέρονται οι σκοποί του Οργανισμού Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Π.Ε), καθώς και το αντικείμενο εργασίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και στην αθλητική κοινότητα, σύμφωνα με το Καταστατικό του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού.
(Αριθ.Μητρώου Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 48433/ Αυξ.αριθ.1913/23-5-2011)

Άρθρο 3° Σκοπός – Αντικείμενο

Σκοπός του Μη Κερδοσκοπικού – Οργανισμού Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου είναι :

 1. Ο προβληματισμός και η έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, προβολής και διοίκησης των Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδας, καθώς επίσης και των Αθλητικών Ακαδημιών Ποδοσφαίρου.
 2. Η παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας, σχετικά με τα παραπάνω που θα προκύψουν στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
 3. Η πρόταση εφαρμογής των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας στην πράξη μέσω των Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.
 4. Η ενημέρωση, η προώθηση, η ανάπτυξη, η προβολή και όλων των συναφών ενεργειών των Σχολών Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα μέσω της ιστοσελίδας www.acadimies.gr, καθώς και σε όλα τα γνωστά και έγκριτα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε Ελλάδα και Εξωτερικό προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 5. Η καθιέρωση του Οργανισμού (Ο.Α.Σ.Π.Ε.) ως του ηγετικού φορέα της χώρας σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, προώθηση, οργάνωση, διοίκηση και προβολή των Σχολών Ποδοσφαίρου και του Παιδικού Ποδοσφαίρου.
 6. Η εποικοδομητική συμβολή του Οργανισμού σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη.

Β. Άλλοι σκοποί του Ο.Α.Σ.Π.Ε. είναι:

 1. Η δημιουργική επικοινωνία των Σχολών Ποδοσφαίρου καθώς και των μελών του Οργανισμού με τους συναδέλφους τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 2. Η μελέτη των αναγκών στον χώρο των Σχολών Ποδοσφαίρου και του Παιδικού Ποδοσφαίρου, καθώς και η συμβολή στην αποτελεσματική κάλυψη τους, μέσω προτάσεων και διαφανούς συνεργασίας όλων των μελών, φορέων και ενδεχόμενων συνεργατών.
 3. Η σύνδεση του ακαδημαϊκού, επιστημονικού, προπονητικού και άλλων συναφών φορέων του αθλητικού χώρου με τις Σχολές Ποδοσφαίρου Ελλάδος, για θέματα που αφορούν στον χώρο της οργάνωσης, διοίκησης, ανάπτυξης προώθησης και προβολής των Αθλητικών Ακαδημιών και Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.
 4. Η συνεργασία με επιστημονικούς κλάδους που έχουν περιεχόμενο συναφές με τη διοίκηση, εξέλιξη, ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού (δίκαιο, οικονομία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, κλπ.).
 5. Η εκπόνηση ερευνών και μελετών στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Η δημιουργία και οργάνωση εκπαιδευτικών προπονητικών προγραμμάτων με την αρωγή επιστημόνων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ποδοσφαιρικών τουρνουά για τμήματα υποδομής, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και άλλους φορείς (ΓΓΑ, ΕΟΕ, κλπ.).

Νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού Ανάπτυξης Σχολών Ποδοσφαίρου Ελλάδος είναι η Δώρα Ιωακειμίδου
Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π.Ε

Kάθε “ζωντανός” οργανισμός έχει ανάγκη την εποικοδομητική επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση.
Ο ΟΑΣΠΕ διαθέτει επίσημη σελίδα στο Facebook!
www.oaspe.org