Παραβίαση ΚΑΠ για να τιμωρηθούν τα σωματεία της Χαλκιδικής

366

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, που είναι το προεδρείο και πολλά μέλη του αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος από την Ποινική Δικαιοσύνη, αποφάσισε τη μη αναγνώριση των αποφάσεων της αντιπολιτευόμενης ΕΠΣ Κυκλάδων, βασιζόμενη σε εισήγηση της νομικής της υπηρεσίας.

Η δε Επιτροπή Ιδιότητας και Μεταγραφών (ΕΙΜ) απαγόρευσε τη διενέργεια μεταγραφών στα 53 σωματεία της ΕΠΣ Χαλκιδικής, επειδή προσέφυγαν στα πολιτικά δικαστήρια, ζητώντας τη διεξαγωγή έκτακτης Γ.Σ., με στόχο την πραγματοποίηση πρότασης μομφής στη φιλική προς την ηγεσία της ΕΠΟ διοίκηση της ένωσης.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι θιγόμενοι προσέφυγαν στο αποτελούμενο από τακτικούς δικαστές Διαιτητικό Δικαστήριο της ομοσπονδίας και δικαιώθηκαν, αφήνοντας τη διοίκηση της ΕΠΟ και τα όργανά της εκτεθειμένα για τις παράνομες αποφάσεις που λαμβάνουν κατά των «αντιφρονούντων»…

Ιδιαίτερο, ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό του Διαιτητικού Δικαστηρίου της για την περίπτωση των σωματείων της ΕΠΣ Χαλκιδικής, αφού αναφέρει σειρά παρερμηνειών του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, που οδηγούν στην καταστρατήγησή του, προκειμένου να τιμωρηθεί με απαγόρευση μεταγραφών του 90% των σωματείων που αντιπολιτεύεται στην «συστημική» διοίκηση της συγκεκριμένης Ένωσης και τον πρόεδρό της που αποτελεί έναν από τους στενότερους συνεργάτες του προέδρου της ΕΠΟ, Γ. Γκιρτζίκη.

Ο τρεις βασικές αιτιάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε «απαράδεκτες» τις αποφάσεις του Βούλγαρη και την ΕΙΜ που υπόκεινται στον Γκιρτζίκη, είναι οι εξής:

1) Ο ΚΑΠ ερασιτεχνών προβλέπει απαγόρευση μεταγραφών των σωματείων που προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια «από την επόμενη μεταγραφική περίοδο». Κατά παράβαση του ΚΑΠ η διοίκηση Βούλγαρη και το όργανο της ΕΠΟ του Γκιρτζίκη τιμώρησαν τα σωματεία με απαγόρευση μεταγραφών από την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Προφανώς, νόμιζαν ότι με αυτό τον τρόπο μπορούσαν να ανασχέσουν το κύμα αντίδρασης του 90% των σωματείων της Χαλκιδικής κατά του συνεργάτη του Γκιρτζίκη, Αργ. Βούλγαρη.

Το σκεπτικό, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «η προβλεπόμενη ποινή της απαγόρευσης μεταγραφών αφορά την αμέσως επόμενη μεταγραφική περίοδο από την άσκηση της προσφυγής. Από την ρητή γραμματική διατύπωση της διάταξης (που αφορά την «αμέσως επόμενη» μεταγραφική περίοδο) δεν μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι είναι δυνατόν να επιβληθεί η ποινή αυτή από την «τρέχουσα» μεταγραφική περίοδο όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο καθής (σ.σ. η ΕΙΜ/ ΕΠΟ και η ΕΠΣ Χαλκιδικής).

2) Ο ΚΑΠ ερασιτεχνών προβλέπει της επιβολή της ποινής έγγραφης προειδοποίησης των προσφευγόντων σωματείων στα πολιτικά δικαστήρια. Όμως τόσο η διοίκηση Βούλγαρη όσο και η επιτροπή υπό την εποπτεία του Γκιρτζίκη δεν έκριναν σκόπιμο να εφαρμόσουν τον ΚΑΠ και να προειδοποιήσουν τα σωματεία, παρά μόνο να τα τιμωρήσουν επιβάλλοντας μια μη προβλεπόμενη ποινή.

Το σκεπτικό, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «δεν έχει προηγηθεί της επιβολής της ποινής έγγραφη προειδοποίηση των προσφευγόντων σωματείων».

3) Η προσφυγή των σωματείων της Χαλκιδικής στα πολιτικά δικαστήρια έγινε στις 28.6.2016. Τότε ίσχυε ο προηγούμενος ΚΑΠ ερασιτεχνών ο οποίος δεν προέβλεπε καμία ποινή για περιπτώσεις προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια. Η ποινή της έγγραφης προειδοποίησης και της απαγόρευσης μεταγραφών από την επόμενη μεταγραφική περίοδο ισχύει στον ΚΑΠ που τέθηκε σε ισχύ από 1.7.2016. Με άλλα λόγια στα σωματεία της Χαλκιδικής επιβλήθηκε ποινή που δεν προβλεπόταν όταν τελέστηκε το υποτιθέμενο αδίκημα, γεγονός που συνιστά παραβίαση κάθε έννοιας Δικαίου και εγείρει εύλογα ερωτηματικά για ρόλο που παίζουν τα όργανα της ομοσπονδίας.

Το σκεπτικό, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου έγινε με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, την 28-6-2016, καθόν χρόνο δεν ίσχυε ο νέος ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων 2016 (που ισχύει από την 1-7-2016) με τον οποίο προβλέπεται η ποινή προειδοποίησης και απαγόρευσης μεταγραφών από την αμέσως επόμενη μεταγραφική περίοδο ποινή της για την πράξη των προσφευγόντων, αλλά ο προηγούμενος ΚΑΠ ερασιτεχνικών ομάδων 2015, ο οποίος στο άρθρο 35 αυτού δεν προβλέπει ότι ομάδα που προσφεύγει στα πολιτικά δικαστήρια, τιμωρείται «αρχικά με Προειδοποίηση και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών από την αμέσως επόμενη μεταγραφική περίοδο», διάταξη που τέθηκε το πρώτον με τον ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων 2016.»