Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση των προπονητών στην ψυχολογία;

864

Κάθε προπονητής για να φτάσει στην επιτυχία και για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του θα πρέπει να έχει συνεχή και άμεση επαφή με έναν αθλητικό ψυχολόγο.
Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος της αθλητικής ψυχολογίας περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με όσους ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό, όπως : Αθλητές, διαιτητές, προπονητές, διοικούντες και γονείς.

Ένας αθλητικός ψυχολόγος βοηθά τους αθλητές, διαιτητές και προπονητές να φτάσουν στην κορυφαία επίδοση χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές.

Έτσι, η εκπαίδευση του κάθε προπονητή σε θέματα γύρω από το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας είναι απαραίτητη και πάρα πολύ σημαντική αφού έχοντας τα απαραίτητα εφόδια θα μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές αλλά και τον εαυτό του στη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Ένας προπονητής μέσα από την εκπαίδευσή του σε θέματα γύρω από τον τομέα της αθλητικής ψυχολογίας, μπορεί να μάθει πρακτικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους, του θυμού, αλλά και τεχνικές για να βοηθήσει τους αθλητές ν’ αυξήσουν τη συγκέντρωση, την αυτοπεποίθηση, αλλά και τα κίνητρά τους.

Επιπρόσθετα μέσα από την εκπαίδευση αυτή έχουν την δυνατότητα να μάθουν πρακτικούς τρόπους επικοινωνίας τόσο με τους γονείς όσο και με τους αθλητές κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αρκετοί προπονητές φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα.

Τέλος, η σωστή θέση στόχων αποτελεί ένα από τους κύριους και καταλυτικούς παράγοντες που βοηθούν στην μεγιστοποίηση της απόδοσης, έτσι ο κάθε προπονητής θα πρέπει να ξέρει πως να θέτει σωστά στόχους τόσο ομαδικούς όσο και ατομικούς βοηθώντας τον εαυτό του αλλά και τους αθλητές του να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και να φτάσουν στην επιτυχία.

Εν κατακλείδι, στο χέρι του προπονητή βρίσκεται η απόφαση να ενσωματωθεί η ψυχολογική προετοιμασία και εκπαίδευση η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκμάθηση τεχνικών, με τις οποίες θα μάθει να ελέγχει την δική του ψυχολογία όσο και των αθλητών του στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Κι εφόσον, όσα εξαρτούνται από μας τους ίδιους, ξεκινούν από τη ψυχοσύνθεσή μας, “εκ των έσω”, η σωστή και επαγγελματική καθοδήγηση είναι το πλεονέκτημα που θα οδηγήσει στην επιτυχία.

Θάλεια Παναγή,
ΜSc Αθλητική Ψυχολογία