Σεμινάριο φυσικής κατάστασης στο ποδόσφαιρο

360

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΣΕΦΑΑ), προκηρύσσει την ίδρυση και λειτουργία του 2ου κύκλου του σεμιναρίου Φυσικής Κατάστασης στο Ποδόσφαιρο, βάσει των προβλεπομένων από το Convention 2010 και της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στην Ε.Π.Ο. και το  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τα κριτήρια εισαγωγής στο εν λόγω σεμινάριο (περιλαμβάνει τέσσερις 5ήμερες συναντήσεις στην Κομοτηνή και τελικές εξετάσεις) είναι: Πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή ομοταγούς τμήματος της αλλοδαπής, δίπλωμα και ταυτότητα σε ισχύ UEFA B, εμπειρία απασχόλησης σε σωματείο/ΠΑΕ ως προπονητής ή προπονητής φυσικής κατάστασης για 12 μήνες τουλάχιστον. Πρόσθετη μοριοδότηση προκύπτει από τα εξής: Βαθμός πτυχίου, γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλική), εργασιακή εμπειρία στο ποδόσφαιρο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν το αίτημά τους στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. ( fax: 210 9346733, mail: proponites@epo.gr ), συνοδεύοντάς το με βιογραφικό σημείωμα έως τις 3/2/2017.

Μέσα σε δέκα ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. τα ονόματα των συμμετεχόντων και πρόσθετες πληροφορίες για τις ημερομηνίες του σεμιναρίου και την καταβολή του παραβόλου (συνολικά ανέρχεται στα 1600 ευρώ ανά συμμετέχοντα και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις).