Πώς η συμπεριφορά των γονέων επηρεάζει την προσωπικότητα των παιδιών τους…

614

Η γονεϊκή συμπεριφορά αφορά στο σύνολο των στρατηγικών και διαδικασιών που εφαρμόζει ο γονιός ώστε να προάγει και να στηρίξει τη φυσιολογική συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού από την βρεφική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή.

Η πλειοψηφία των συμπεριφορών τους αντικατοπτρίζουν το γονεϊκό στυλ. Φαίνεται ότι η γονεϊκή συμπεριφορά και ιδιαίτερα τα γονεϊκά στυλ, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και στην εμφάνιση συμπεριφορικών προβλημάτων και συναισθηματικών δυσκολιών στην ενήλικη ζωή.

(ο πρόλογος του άρθρου είναι απόσπασμα από την εργασία «Γονεϊκές συμπεριφορές και ψυχοπαθολογία: ο ενδιάμεσος ρόλος των γνωσιακών μεταβλητών και ειδικότερα των Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων»)

Οι εικόνες που ακολουθούν είναι από το αγγλικό άρθρο Bad Parenting -12 Signs of Bad Parenting! Are You One of Them?

Ελεύθερη μετάφραση από το KidsGo