Αλλαγές στις μεταγραφές ανηλίκων από τη FIFA

331
 H FIFA προχώρησε σε έξι νέους κανονισμούς για τις μετακινήσεις των ανήλικων ποδοσφαιριστών. Οι αλλαγές έχουν γνωστοποιηθεί σε όλες τις Ομοσπονδίες.

Οι έξι νέες αλλαγές της FIFA:

1) Διεθνής μετακίνηση για λόγους πέρα από το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν και τους δύο γονείς. Αλλά ακόμα και εάν ένας από αυτούς, έχει την επιμέλεια. Ή είναι ο κηδεμόνας σε περίπτωση θανάτου ή ανάκλησης της γονικής επιμέλειας.

2) Ο ποδοσφαιριστής είναι μεταξύ 16 και 18 ετών και κινείται εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχει ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

3) Ο ανήλικος ποδοσφαιριστής και ο σύλλογος βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 50 χιλιόμετρα από τα κοινά τους σύνορα.

4) Ο ανήλικος ποδοσφαιριστής εγγράφεται για πρώτη φορά και έχει ζήσει τουλάχιστον πέντε έτη αδιαλείπτως στη χώρα όπου σκοπεύει να μεταγραφεί.

5) Ο ανήλικος ποδοσφαιριστής είναι φοιτητής ανταλλαγής στο εξωτερικό.

6) Ο ανήλικος ποδοσφαιριστής είναι πρόσφυγας για ανθρωπιστικούς λόγους, συνοδευόμενος ή όχι από τους γονείς του.