Δανεικά και… αγύριστα της ΕΠΟ στις Ενώσεις

332

Ευρήματα που ενδεχομένως απασχολήσουν την ποινική δικαιοσύνη και τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου, περιλαμβάνονται στο πόρισμα 140 σελίδων της εταιρείας Deloitte που παραδόθηκε στην ΠΔΕ/ΕΠΟ.

Η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών εγκαταστάθηκε, κατόπιν απόφασης της ΠΔΕ, από τον περασμένο Δεκέμβριο στα γραφεία της ομοσπονδίας και διενήργησε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο μέχρι τις 31/10/2016. Στο πόρισμα αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίον λειτουργούσαν οι προηγούμενες διοικήσεις της ομοσπονδίας και πώς χειρίζονταν την περιουσία της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι πάνω από 400.000 ευρώ δόθηκαν ως δανεισμός, σε Ενώσεις (Μεσσηνία, Θράκη, Χαλκιδική, Βοιωτία, Πειραιάς) που στήριζαν την προηγούμενη διοίκηση κατά την περίοδο 2014-2016.

Από αυτές, μόνο η ΕΠΣ Θράκης επέστρεψε δάνειο 50.000 ευρώ, ενώ η πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΕΠΣ Μεσσηνίας στην οποία δόθηκε δάνειο περίπου 200.000 ευρώ με πρόβλεψη να εξοφληθεί μέσω της παρακράτησης του 10% από την ετήσια επιχορήγηση. Η Delloite αναφέρει στο πόρισμά της ότι «η εξόφληση είναι βραδεία και το υπόλοιπο ανέρχεται σε 167.000». Επίσης, αναφέρεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις δανεισμού των Ενώσεων δεν τέθηκε υπόψη των ελεγκτών της εταιρείας σχετική σύμβαση, είτε έγκριση αρμόδιου οργάνου για τη χορήγηση δανείων, καθώς και παραστατικά μερικής αποπληρωμής τους.

Στο πόρισμα της Deloitte αναφέρεται ότι υπάρχουν υπογραφές συμβάσεων χωρίς έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Διοικητικού Συμβουλίου) και χωρίς εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος όπως προβλεπόταν στον κανονισμό προμηθειών. Ανακοίνωση για το πόρισμα της Deloitte εξέδωσε η ΠΔΕ/ΕΠΟ, αναφέροντας ότι θα προβεί με κάθε νόμιμο τρόπο στη διεκδίκηση των απαιτήσεων της ΕΠΟ κάτι που δεν έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις.

Με πληροφορίες από kathimerini.gr