Πρόγραμμα επιμόρφωσης για προπονητές ποδοσφαίρου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

426

Μετά την ολοκλήρωση του σημαντικά επιτυχημένου 1ου κύκλου, τη μεγάλη προσέλευση των συμμετεχόντων, την αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και τη μεγάλη ζήτηση συμμετοχής από τους υποψήφιους αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ο 2ος κύκλος του προγράμματος στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performanceanalysis) των ποδοσφαιριστών» με επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος τον αν. καθηγητή του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης κ. Θωμά Μεταξά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, η ερμηνεία της καταγραφής των reports από τους αναλυτές αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για την βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο.

Η αναγκαιότητα αυτού του προγράμματος εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, και ειδικότερα στη θεωρία ανάλυσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και της μεταφοράς των δεδομένων από τη θεωρία στην πράξη. Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας και των προπονητών ποδοσφαίρου. Επιπλέον, η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διεθνώς θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης.

Τα περιεχόμενα του προγράμματος θα έχουν συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες διά ζώσης. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής της βιντεοανάλυσης.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση – βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ, κυρίως των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και σε πτυχιούχους Σχολών θετικών επιστημών και σε προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:
(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης (για τους επιτυχόντες) (β) Βεβαίωση συμμετοχής (χωρίς αξιολόγηση).

Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ (πληρωτέο σε δύο ισόποσες δόσεις ως ακολούθως: η 1η δόση συνοδεύεται με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η 2η δόση πριν την έναρξη του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.diaviou.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310 992232, 2310 992250 & 6944263138 καθημερινά τις ώρες 10.00-14.00, καθώς και στα email: liab@phed.auth.gr ή tommet@phed.auth.gr.

Χρόνος υλοποίησης: 27 Οκτωβρίου – 19 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
Έναρξη: 27 Οκτωβρίου 2017
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.00 – 21.00
Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 – 13.00 & 15.00 – 20.00
Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09.00 – 17.00
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 – 21.00
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 – 21.00
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09.00 – 17.00
λήξη: 19 Ιουνίου 2017

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 24 Ιουλίου – 25 Οκτωβρίου 2017

Ο επιστημονικώς υπεύθυνος

Θωμάς Μεταξάς, PhD
Αν. Καθηγητής Εργομετρίας – Ποδοσφαίρου
Τ.Ε.Φ.Α.Α.– Α.Π.Θ.