Νέο μοντέλο διακυβέρνησης για όλα τα αθλήματα προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

309

Σύμφωνα με τη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το όριο στα ποσά που  καταβάλλονται για τις προμήθειες των μεταγραφών και το όριο των μισθών των ποδοσφαιριστών, είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή τράπεζα εργασίας μεταξύ FIFA και UEFA.

Η κλήση περιέχεται στην έκθεση «Η καλή κυβέρνηση του ποδοσφαίρου», που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την ολομέλεια, μαζί με τη δεύτερη έκθεση, στην οποία οι βουλευτές ζητούν τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης για όλα τα αθλήματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στις δύο αυτές εκθέσεις παρουσιάζεται η βελτίωση της κατάστασης μετά από τα διάφορα σκάνδαλα που έβλαψαν το άθλημα, αλλά δεν παραλείπουν και τα προβλήματα που ακόμη υπάρχουν σχετικά με  τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη χρήση των πόρων, τα μέτρα για την εξουδετέρωση της διαφθοράς, καθώς και τους δεσμούς με την πολιτική και τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα.