Η Ψυχολογία στην υπηρεσία του αθλητισμού

446

Η αθλητική ψυχολογία έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της πνευματικής και ψυχολογικής διάστασης των αθλητών, την ενδυνάμωση της γνωστικής και πνευματικής τους ετοιμότητας, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι ικανότητές τους.

Παράλληλα, ως έμμεση θεραπευτική διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές να γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία για την προσωπικότητά τους, τον προσωπικό τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων, τις λεπτομέρειες που ρυθμίζουν τόσο την καθημερινή όσο και την αγωνιστική τους συμπεριφορά.

Τέλος, βοηθά τους αθλητές στην κατανόηση του τρόπου της πνευματικής τους λειτουργίας, ώστε να αναζητήσουν την ιδανική τους απόδοση ανάλογη των δυνατοτήτων τους. Ενισχύει τους αθλητές και βοηθά στην αντιμετώπιση καταστάσεων στην καθημερινή τους ζωή, το σχολείο, τη σχέση με τους συνομηλίκους τους και τις οικογένειές τους. Εστιάζει στην αναζήτηση της μεθόδου μέσω της οποίας θα αναδειχθεί και θα αξιοποιηθεί το δυναμικό του κάθε αθλητή. Μελετά τη δυναμική των ομάδων και την αλληλεπίδραση των μελών μεταξύ τους.

Η εφαρμογή των μεθόδων της αθλητικής ψυχολογίας κρίνεται ακόμη πιο σημαντική στους αθλητές νεαρής ηλικίας. Η σωστή καθοδήγηση από κάποιον αρμόδιο πάνω σε θέματα συμπεριφοράς και κατάρτισης σωστής διαχείρισης των καταστάσεων βοηθά τους αθλητές να “χτίσουν” έναν ισορροπημένο χαρακτήρα και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και όχι μόνο.

Συνήθη θέματα που απασχολούν τους αθλητές και τίθενται σε διαδικασία διαχείρισης αφορούν:

 • Στην απόδοση στον αγώνα
 • Στην ανάπτυξη και διατήρηση των κινήτρων
 • Στην ανάπτυξης αυτοσυνειδητότητας
 • Στη δέσμευση των αθλητών
 • Στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης/ εμπιστοσύνης στον εαυτό
 • Στη συγκέντρωση
 • Στον έλεγχο των συναισθημάτων
 • Στη διαχείριση της σχέσης με τους προπονητές/γονείς/παράγοντες
 • Στην αυτοματοποίηση δεξιοτήτων
 • Στην εστίαση της προσοχής / διαχείριση διασπαστικών στοιχείων
 • Στην τοποθέτηση στόχων
 • Στη διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων
 • Στην ανάπτυξη αποφασιστικότητας/αγωνιστικότητας
 • Στην απελευθέρωση ενέργειας
 • Στην πνευματική ανθεκτικότητα
 • Στη διαχείριση τραυματισμών
 • Στη διαχείριση επιτυχίας και αποτυχίας
 • Στην ανάπτυξη συνοχής στην ομάδα των αθλητών
 • Στην εκπαίδευση στην επίλυση συγκρούσεων
 • Στην αποδοχή του ρόλου στο σύνολo