Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση!

428

Προκήρυξη Προγράμματος
«Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης.
Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ένα συνεκτικό, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη όσων εργάζονται στο ποδόσφαιρο, ή σε ένα στενά συνδεδεμένο τομέα.

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, και ειδικότερα στη θεωρία ανάλυσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και της μεταφοράς των δεδομένων από τη θεωρία στην πράξη. Περισσότερο από ποτέ, το ποδόσφαιρο καθοδηγείται από στατιστικές και ανάλυση.
Από την ικανότητα των παικτών στις ιδιότητές τους στο παιχνίδι, οι αριθμοί παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στο σύγχρονο παιχνίδι. Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας και των προπονητών ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, η απουσία αντίστοιχου προγράμματος στην ελληνική επικράτεια θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης.
Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια συστηματική και εις βάθος κατανόηση της γνώσης και μια κριτική συνειδητοποίηση των τρεχόντων προβλημάτων ή / και νέων γνώσεων για την προηγμένη μελέτη της ανάλυσης ποδοσφαίρου. Οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν την προηγμένη γνώση και κατανόηση της ανάλυσης ποδοσφαίρου για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν συστηματικά και δημιουργικά προβλήματα, και να γνωστοποιήσουν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους.

Η εφαρμοσμένη ανάλυση αγώνα ποδοσφαίρου θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των βασικών θεμελιωδών αρχών και αρχών της ανάλυσης ποδοσφαιρικών αγώνων, ενσωματώνοντας τη θεωρία με την πρακτική και μοιράζοντας τη γνώση και την κατανόηση μέσω συζήτησης.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες.

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής.

Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική επάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Α. Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, ώρες διδασκαλίας 32, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)
 • Β. Πρακτική εφαρμογή (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, ώρες διδασκαλίας 16, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση το Ποδόσφαιρο και σε προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

 • (α) Πιστοποιητικό κατάρτισης (μόνο για τους επιτυχόντες)
 • (β) Βεβαίωση συμμετοχής (χωρίς αξιολόγηση)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 26/3 έως 17/5/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.

Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων

 • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (έως πριν την έναρξη του προγράμματος).
 • Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.
 • Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: liab@phed.auth.gr.
 • Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως με εισηγήσεις και διαλέξεις των θεματικών ενοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος

έναρξη: 18 Μαΐου 2018

 • Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00 – 21.00
 • Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00
 • Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 – 18.00
 • Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 – 21.00
 • Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00
 • Κυριακή 10 Ιουνίου 2018  και ώρα 09.00 – 12.00

λήξη: 10 Ιουνίου 2018

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 26 Μαρτίου –  16 Μαΐου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 992232 & 2310 992250 & 6944263138 καθημερινά τις ώρες 12.00-14.00, καθώς και στα email: liab@phed.auth.gr ή tommet@phed.auth.gr.

Ο επιστημονικώς υπεύθυνος
Θωμάς Μεταξάς, PhD

Αν. Καθηγητής Εργομετρίας  – Ποδοσφαίρου
Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.

Νέες Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ Θέρμης – Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας – Εργομετρίας, 2ος όροφος, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης