Στα 24 εκ έφθασαν τα έσοδα του ΑΠΟΕΛ

270

Πολλά και σημαντικά τόνισε στην ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, ο Πρόδρομος Πετρίδης, πρόεδρος του κυπριακού συλλόγου την Πέμπτη 31/6

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

“Όλα όσα προανέφερα έχουν άμεση σύνδεση και με την Ακαδημία ΑΠΟΕΛ. Ο λόγος είναι απλός. Επιτυχημένη ομάδα χωρίς Κύπριους, γηγενείς ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να υφίσταται. Χρειαζόμαστε τους Κύπριους ποδοσφαιριστές γιατί είναι βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Παρόλα τα λεφτά που έχουν ξοδευτεί για την παραγωγή ταλέντων και που είναι αρκετά, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Το επίπεδο των Κυπρίων ποδοσφαιριστών στην ηλικία των 19 ετών δεν είναι ανταγωνιστικό και δεν μπορεί να συνδεθεί με την πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Την περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε εφαρμόσαμε μια νέα φιλοσοφία χρησιμοποιώντας πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές ανά ηλικιακή ομάδα με στόχο να βοηθηθούν ακόμα περισσότερο στην αγωνιστική τους ανάπτυξη.
Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια σε ακόμα πιο επαγγελματικές βάσεις. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί προχωρήσαμε σε πρόσληψη νέου Τεχνικού Διευθυντή ενώ ενισχύσαμε το προπονητικό επιτελείο της Ακαδημίας τοποθετώντας προπονητή με δίπλωμα UEFA PRO, στην ομάδα κάτω των 19 ετών. Ταυτόχρονα ενισχύσαμε και το τμήμα scouting ενώ θα συνεχίσουμε να κοιτάζουμε την κυπριακή αγορά στις νεαρές ηλικίες για να αποκτούμε ποδοσφαιριστές αφού είναι διαχρονική πολιτική να επενδύουμε στον Κύπριο ποδοσφαιριστή.”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

“Περνάμε τώρα στα οικονομικά θέματα τα οποία έχουν βεβαίως σχέση και με όλα τα υπόλοιπα που έχω αναφέρει. Η ποδοσφαιρική περίοδος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ως ιδιάζουσα από οικονομικής άποψης. Μετά από την επιτυχία της ομάδας μας, να προκριθεί στους ομίλους του UEFA Champions League, έχοντας πλέον την οικονομική άνεση προχωρήσαμε σε μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες στόχευαν στα εξής χαρακτηριστικά. Υψηλή αξία μεταπώλησης και να ενισχύσουν την ομάδα αγωνιστικά. Οι συγκεκριμένες κινήσεις είχαν μια οικονομική επιβάρυνση πάνω στην εταιρεία, της τάξης των €3.500.000 περίπου.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, είχαμε την ατυχία συγκεκριμένοι μας ποδοσφαιριστές να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς (WATERMAN, MILANOV, VINICIUS, RUEDA, ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ). Αυτό μας ανάγκασε να προβούμε σε μεταγραφικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και ταυτόχρονα να μην επηρεαστεί η αγωνιστική απόδοση της ομάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την περαιτέρω επιβάρυνση της εταιρείας, με ένα ποσό της τάξης του €1.000.000.

Αρχές του 2017, λήφθηκε η απόφαση για την ανέγερση των νέων προπονητικών εγκαταστάσεων στον Αρχάγγελο. Όπως σας έχει αναφερθεί πριν, το έργο πέρασε από διάφορα στάδια σχεδιασμού με το αρχικό υπολογιζόμενο κόστος κοντά στα €2.200.000. Έχοντας πλέον ως δεδομένη, την είσοδο της ομάδας στους ομίλους του UEFA Champions League, λήφθηκε η απόφαση για την υλοποίηση του σχεδιασμού, με τη δημιουργία ολοκληρωμένου κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης, με αγορά συγκεκριμένου εξοπλισμού, κατασκευή πισίνας, πρόσθεσης επιπλέον μηχανημάτων υποστήριξης και επέκταση του έργου για δημιουργία των γραφείων της εταιρείας. Η τελική εκτίμηση για το κόστος ανέρχεται στα €3.100.000, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει το προπονητικό κέντρο και τα γραφεία.

Συνοψίζοντας, τα συνολικά έσοδα για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018, ανέρχονται στα €24.000.000 εκ των οποίων τα €17.250.000 αφορούν έσοδα από τη συμμετοχή της ομάδας στα προκριματικά και στους ομίλους του UEFA Champions League και τα υπόλοιπα €6.750.000 αφορούν έσοδα που περιλαμβάνουν τα ακαθάριστα έσοδα εισιτήρια αγώνων, έσοδα από χορηγούς, τηλεοπτικά δικαιώματα, άλλα λοιπά έσοδα καθώς και έσοδα από πώληση ή και δανεισμούς ποδοσφαιριστών.

(Θα ήθελα να παρατηρήσω την αισθητή μείωση που έχουμε στα έσοδα από εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης της προσέλευσης του κόσμου μας στο γήπεδο.)

Για την αντίστοιχη περίοδο, είχαμε ένα ποσό ύψους €19.500.000 που περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα (μισθοδοσία και άλλα έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας και τεχνικού επιτελείου, έξοδα ιατρικού τμήματος, όλα τα έξοδα αγώνων εντός και εκτός έδρας ή/και στο εξωτερικό, έξοδα διαχείρισης και συντήρησης του προπονητικού κέντρου και άλλα έξοδα διαχείρισης ποδοσφαιρικού τμήματος).

Έχουν γίνει πληρωμές ύψος €2.400.000 που αφορούν τις εργασίες ανέγερσης του νέου προπονητικού και τον σχετικό εξοπλισμό.

Πέραν από τα έξοδα του ποδοσφαιρικού τμήματος, ποσό ύψους €600.000 αφορά σε όλα τα καθαρά έξοδα ακαδημίας ΑΠΟΕΛ, όλες δηλαδή τις αγωνιστικές ομάδες και τα τμήματα Grassroots.

Ποσό ύψους €1.200.000 αφορά σε έξοδα διοίκησης, περιλαμβανομένου το κόστους προστίμων που μας επιβλήθηκαν από UEFA και KOΠ, κόστος διαχείρισης τμήματος εισιτηρίων καθώς επίσης το κόστος χρηματοδότησης και αποπληρωμή δανεισμού.

Πρόσφατα έχει εγκριθεί το νέο σχέδιο αποπληρωμής οφειλών των Σωματείων προς το κράτος, το οποίο σε γενικές γραμμές προνοεί την αποπληρωμή όλων των οφειλών των Σωματείων προς το τμήμα Φορολογίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017, μέσω 180 δόσεων. Τα Σωματεία που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να εξοφλούν παράλληλα και όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους προς το Κράτος, σε διαφορετική περίπτωση δε θα τους δίδεται το σχετικό έντυπο διευθέτησης οφειλών για τα κριτήρια UEFA.

Παράλληλα είμαστε σε διαβουλεύσεις με το Τμήμα Φορολογίας για να επισπευσθεί η διαδικασία εξέτασης όλων των φορολογικών ετών που παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2009 μέχρι και το 2015 με σκοπό την ένταξη μας στο σχέδιο αποπληρωμής οφειλών Αριάδνη, που θα έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή μέχρι και του 95% των επιβαρύνσεων.

Συνοψίζοντας για τα οικονομικά ζητήματα θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Η ποδοσφαιρική περίοδος που μόλις έληξε ήταν από οικονομικής άποψης κερδοφόρα. Ταυτόχρονα όμως ήταν και μια συνειδητή απόφαση αυτό το κέρδος να διοχετευθεί στο μεγαλύτερο του ποσοστό είτε σε έργα υποδομής είτε σε αγορές ποδοσφαιριστών που θα μπορούν είτε άμεσα είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιφέρουν πολλαπλάσιο κέρδος στην ομάδα . Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που ακούμε πάντα. Βγάλατε τόσα λεφτά και δεν αφήσατε τίποτα πίσω. Αυτό όχι μόνο δεν ισχύει αλλά ισχύει το αντίθετο. Γιατί οι επενδύσεις που έγιναν τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε έργα υποδομής, θα συνοδεύσουν τον ΑΠΟΕΛ για τις επόμενες δεκαετίες, στηρίζοντας το οικοδόμημα του σε γερές βάσεις.

Ολοκληρώνω την λογοδοσία μου ενώπιον σας με ένα μήνυμα. Φέτος ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο ΑΠΟΕΛ παρέμενε στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου για 5 συναπτά έτη και η προσπάθεια να κατακτήσει το 6ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, επίδοση που θα αποτελούσε και την κορυφαία στην ιστορία του, αναμέναμε ότι θα ήταν ακόμα δυσκολότερη.
Αποδείχθηκε και στην πράξη αφού σε μια γεμάτη χρονιά, με έντονους και ιδιαίτερα υψηλούς ανταγωνιστικούς αγώνες, μας προέκυψαν και σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Με 6 ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Μίλησε όμως η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ. Μίλησε και η θέληση όλων μας, διοίκησης, ποδοσφαιριστών και κόσμου, να πετύχουμε αυτό το ξεχωριστό επίτευγμα.

Πλέον είμαστε ενώπιον μιας νέας και μεγαλύτερης πρόκλησης. Να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς μας στόχους και ταυτόχρονα να κατακτήσουμε το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και για τον ΑΠΟΕΛ, αυτές οι προκλήσεις είναι τρόπος ζωής. Η υπόσχεση μας είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ θα παραμείνει δυνατός και θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΕΔΩ