Ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑΔ για το νέο Νόμο 4809

824

Σε ψήφισμα των ΤΕΦΦΑ-ΣΕΦΑΑΔ αναφέρονται τα εξής:

Στις 19 Ιουνίου τρέχοντος έτους δημοσιεύτηκε ο νόμος 4809 που αφορά την αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων.

Τα πανεπιστημιακά Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) στη χώρα μας απονέμουν Πτυχία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διπλώματα Ειδίκευσης στην Προπονητική ύστερα από τεταρτοετή ευδόκιμη παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος σπουδών. Τόσο τα εν λόγω τμήματα όσο και οι Σύγκλητοι των Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τη συζήτηση του προσχεδίου νόμου είχαν εναντιωθεί στην παροχή κατά αποκλειστικότητα των επαγγελματικών δικαιωμάτων στην προπονητική ποδοσφαίρου στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επίσης, υποστηρίζαμε ότι όποιος εξασκεί με βάση την κείμενη νομοθεσία την προπονητική σε αθλητικές ακαδημίες έπρεπε υποχρεωτικά και αποδεδειγμένα να κατέχει πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Στο τελικό κείμενο του δημοσιευθέντος νόμου, όχι μόνο δεν έγιναν αποδεικτές οι αιτιάσεις των πανεπιστημιακών σχολών και οργάνων, αλλά χωρίς καμιά πρότερη συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου παρείσφρησε διάταξη όπου τα πτυχία των ιδιωτικών κολλεγίων της ημεδαπής, με επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., αποκτούν στην προπονητική ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα των πτυχιούχων των δημόσιων ΑΕΙ. Τα Τμήματα των ΑΕΙ είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από ανεξάρτητη αρχή (ΕΘΑΑΕ), όσον αφορά την ποιότητα σπουδών και τα πτυχία που παρέχουν. Τα ιδιωτικά κολλέγια δεν έχουν υποστεί ανάλογη διαδικασία και δεν τηρούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία βασικοί κανόνες ποιότητας.

Στο τελικό κείμενο νόμου απαλείφθηκε, επίσης ασυζητητί, διάταξη όπου οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού χωρίς Ειδίκευση μπορούν να εξασκούν την προπονητική σε χαμηλό επίπεδο Γ. Αυτό σημαίνει ότι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ οι οποίοι έχουν πολλές ώρες διδασκαλίας σε κάποιο άθλημα και με παιδαγωγική επάρκεια δε θα μπορούν να προπονήσουν παιδιά ή/και εφήβους σε αθλητικές ακαδημίες. Αντίθετα, μπορούν να προπονήσουν παιδιά και εφήβους ακαδημιών οι απόφοιτοι σχολών της ΓΓΑ, της ΕΠΟ και των ΙΕΚ που συγκριτικά με τους φοιτητές ΤΕΦΑΑ κάνουν πολύ λιγότερη εκπαίδευση και πρακτική στο συγκεκριμένο άθλημα και καθόλου εκπαίδευση στην αθλητική επιστήμη και σε θέματα αθλητικής ψυχοπαιδαγωγικής, φιλοσοφίας, ιστορίας του αθλητισμού κτλ., ενώ αποφοιτούν και από μη πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που δεν ακολουθούν ανάλογες και διαφανείς διαδικασίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης των σπουδαστών τους ούτε τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης όπως τα πανεπιστήμια στα ΤΕΦΑΑ.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και οι Κοσμήτορες των Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας ζητάμε:

  • Να τοποθετηθούν θετικά επί του θέματος οι Σύγκλητοι των Ιδρυμάτων
  • Να τεθεί η αδικία αυτή που νοθεύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ελληνική κοινωνία στην Υπουργό Παιδείας από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων
  • Να αναθεωρήσει τη στάση της η Κυβέρνηση

ώστε να:

  1. δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. να είναι προπονητές Γ κατηγορίας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών.
  2. αποφευχθεί οποιαδήποτε εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΑΕΙ με αυτά αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων των οποίων τα προγράμματα σπουδών δεν έχουν υποστεί καμία διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης.
  3. θεσπιστεί η παιδαγωγική επάρκεια ως απαραίτητο πιστοποιητικό για οποιονδήποτε θα ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή στις αναπτυξιακές ηλικίες».

Από τη Γραμματεία ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑΔ