Η Ελλάδα έχει 1.178 Ακαδημίες!

751

Το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου (Ι.Ε.Π.) με τη συμβολή των διοικητικών υπηρεσιών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.), καθώς επίσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει και άλλα ευρήματα της έρευνάς του.

Πρόκειται για την Α’ Φάση Μελέτης για το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο, η οποία προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου (Ι.Ε.Π.) με την αμέριστη συμβολή των διοικητικών υπηρεσιών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.), καθώς επίσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ένα από τα σκέλη με τα οποία καταπιάνεται είναι αυτό των Ακαδημιών.

Η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου χτυπάει στις 1.178 ακαδημίες οι οποίες υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο όπως παρουσιάζεται από την καταγραφή που έκανε το Ι.Ε.Π – Ε.Π.Ο.

Η αρχική αυτή αριθμητική καταγραφή τονίζει και αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο έχει τη βάση του και οι ρίζες του είναι εκεί όπου παίζεται από αγόρια και κορίτσια.

Η έρευνα σημειώνει πως η Ε.Π.Ο οφείλει να παρέχει συνεχή παροχή ποιοτικών δράσεων, οργανωτικών και εκπαιδευτικών ενεργειών μέσω των Ε.Π.Σ. ώστε με συνέπεια, οργανωμένα και δομημένα να στηρίζονται, να ενισχύονται αλλά και να αναβαθμίζονται οι δράσεις των Ακαδημιών. Η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου θα πρέπει να βασίζεται σε ένα μακροχρόνιο πλάνο όπου μέσω στοχευμένων προγραμμάτων-προτάσεων ποιοτικής αναβάθμισης τους αλλά και με προγράμματα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα μετά από ανάλυση και αξιολόγηση για συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες θα μπορέσουν να διαδραματίσουν ακόμα ένα πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

Σε έναν τέτοιου τύπου σχεδιασμό το πλέον σημαντικό είναι να ληφθούν στα υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε Ε.Π.Σ. ώστε το κάθε πρόγραμμα να είναι εστιασμένο στις πραγματικές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη και η κάθε γεωγραφική περιοχή.

Θεωρείται εξαιρετικής σημασίας να επικεντρωθούν τα προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου μέσω των Ποδοσφαιρικών Ακαδημιών στις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζοντας τις ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές και πιο ποιοτικό το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης των μικρών αγοριών και κοριτσιών. Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης εκτός από την επίσημη καταγραφή των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου όλων των Ε.Π.Σ. ανά την Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει η παροχή μέσω διακριτών κριτηρίων αξιολόγησης ενός πιστοποιητικού παροχής ποιότητας.

Μια τέτοιου τύπου προσπάθεια η οποία θα εντάσσεται μέσα σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμονομημένης κατάταξης ποιότητας π.χ. A.B, C, D ή με αστέρια ποιότητας 5*,4*,3* κ.τ.λ. θα ήταν σε θέση να οδηγήσει σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από συζητήσεις που έχουν γίνει με το IT τμήμα της Ε.Π.Ο. κρίνεται ότι ένα τέτοιο σχέδιο είναι εφικτό ενώ η απόδοση σήματος αξιολόγησης από την Ε.Π.Ο. θα έχει την μορφή καθαρά της αναγνώρισης παροχής ποιοτικών χαρακτηριστικών και σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ελεγκτικό χαρακτήρα.

Βασική προϋπόθεση θα είναι να εισαχθεί η κάθε Ακαδημία Ποδοσφαίρου
μέσω του συστήματος καταγραφής της κάθε Ε.Π.Σ στην αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμας της Ε.Π.Ο. ενώ πριν θα πρέπει να έχει γίνει λεπτομερής επεξεργασία για το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος πριν προχωρήσει η φάση υλοποίησης.

Η προσπάθεια υποστήριξης και ποιοτικής αναβάθμισης των Ακαδημιών ποδοσφαίρου σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά πολύ περισσότερο ο σχεδιασμός για την παρότρυνση δημιουργίας Νέων Ακαδημιών ποδοσφαίρου θα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός βραχύ-μεσοπρόθεσμου πλάνου το οποίο θα έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους ανά Ε.Π.Σ. αλλά και της γεωγραφικής της ενότητας.

Και αυτό διότι υπάρχουν διαφορές οργάνωσης και λειτουργίας σε Ακαδημίες της επαρχίας οι οποίες θα πρέπει να καταγραφούν και να υποστηριχθούν αναλόγως. Η οργάνωση πολλών και διαφορετικών τύπων πρωταθλημάτων για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των Ακαδημιών ποδοσφαίρου τα οποία θα καλύπτουν την ανάγκη των παιδιών να παίξουν και να αθληθούν ανεξαρτήτους αθλητικής απόδοσης θα μπορούσε να διευρύνει κατά πολύ το ποσοστό συμμετοχής αγοριών και κοριτσιών στο ποδόσφαιρο.

Επίσης το πρόγραμμα «Πάσα στα θρανία» το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει – σύμφωνα με την έρευνα – να ενισχυθεί και να διερευνηθεί η επέκταση του αν αυτό είναι εφικτό με τη συν-διοργάνωση των σχολικών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων έτσι ώστε να διευρυνθεί o πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται αυτή την στιγμή ο σχεδιασμός της Ε.Π.Ο.. Συστήνεται επίσης η παράλληλη αξιοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης της Ε.Π.Ο. που ήδη υπάρχουν μέσα από μια πιο στοχευμένη προσέγγιση ανά ηλικιακή κατηγορία και γεωγραφική περιφέρεια όπου θα τίθενται ποσοτικά και ποιοτικά μετρήσιμοι στόχοι ίσως θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το σημαντικό έργο της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

Η ίδια έρευνα επικεντρώνεται και στον κόσμο που παρακολουθεί αγώνες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου αλλά και ματς Ακαδημιών. Στους αγώνες των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου ο αριθμός των φιλάθλων ανέρχεται στους 25.813 (δεν έχουν ληφθεί στοιχεία από πέντε (5) Ε.Π.Σ.) την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Λαμβάνοντας στα υπόψιν και τις δύο κατηγορίες παιχνιδιών τόσο των Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων όσο και των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Ελλάδας διεξάγονται κάθε χρόνο πάνω από 65.032 ποδοσφαιρικές συναντήσεις (χωρίς στοιχεία από πέντε (5) Ε.Π.Σ.).

Με βάση την πρώτη εικασία η οποία προσδιορίζει ένα πιθανό Μ.Ο. ανά αγώνα είκοσι (20) άτομα ο πιθανά συνολικός αριθμός του θα μπορούσε να ανέρχεται στον αριθμό του 1.300.640 από πλευράς φιλάθλων ενώ με τη δεύτερη εικασία με Μ.Ο. πενήντα (50) άτομα θα μπορούσε να ανέρχεται στον αριθμό των 3.251.600 ατόμων.

Δείτε ΕΔΩ όλη τη σχετική μελέτη